sianel Newyddion

Tönnies gyda dros 500.000 o brofion PCR

Yn ddiweddar, galwodd y Canghellor Angela Merkel ar economi’r Almaen i wneud mwy i gynnwys y pandemig corona ac i gynnig profion cyflym i bob gweithiwr o leiaf unwaith yr wythnos. Mae cymdeithasau canolog economi’r Almaen bellach wedi cyflwyno eu hadroddiad statws ...

Darllen mwy

Diwydiant cig Gwlad Belg yn lansio safon ar gyfer porc

Ar Ionawr 1af, 2021 cyflwynwyd safon ansawdd BePork newydd gan Belpork vzw. Mae'r system sicrhau ansawdd generig yn cyfuno hen raglen sêl prawf Certus ar gyfer porc gyda'r system CodiplanPLUS ar gyfer moch byw ac yn cyfateb i anghenion cyfredol y farchnad ...

Darllen mwy

Nid yw Evenord 2021 yn digwydd

Yn erbyn cefndir y pandemig corona parhaus, mae Evenord eG, trefnydd y ffair fasnach hyd yn oed, wedi penderfynu peidio â chynnal y ffair arloesi ar gyfer cigyddion a gastronomeg eleni ...

Darllen mwy

Pwyllgor Cig DLG: Yr Athro Dr. Matthias Upmann (Lemgo) cadeirydd newydd

Yr Athro Dr. Mae Matthias Upmann wedi’i ethol yn gadeirydd newydd pwyllgor cig y DLG (Cymdeithas Amaethyddol yr Almaen). Mae'r athro ar gyfer technoleg cig yn adran Technolegau Gwyddor Bywyd Prifysgol Gwyddorau Cymhwysol Ostwestfalen-Lippe (Lemgo) yn olynu Dr. Klaus-Josef Högg (ADLER, Bonndorf) i ...

Darllen mwy

Mae PR / Handtmann yn cymryd drosodd y cwmni o'r Iseldiroedd Verbufa

Mae Handtmann Group yn cymryd drosodd partner peirianneg fecanyddol a masnachu o'r Iseldiroedd Verbufa. Mae Verbufa yn gwmni rhyngwladol wedi'i leoli yn Amersfoort, yr Iseldiroedd. Sefydlwyd y cwmni ym 1952 ac mae ganddo oddeutu 40 o weithwyr. Mae Verbufa yn datblygu, yn cyflwyno ac yn gweithredu datrysiadau peiriannau ar gyfer y diwydiant prosesu bwyd ac, fel cwmni masnachu, yn gwerthu peiriannau a systemau gan wneuthurwyr peiriannau sy'n arwain y farchnad yn y diwydiant prosesu bwyd ...

Darllen mwy

Mantolen flynyddol 2020: Arweinydd marchnad Tönnie ar gyfer cig organig

Datblygodd grŵp cwmnïau Tönnies yn sefydlog yn 2020 er gwaethaf y cyfyngiadau a achoswyd gan y corona. Ar ôl hanner cyntaf cryf 2020, mae'r fantolen ar gyfer ail hanner y flwyddyn, yn ôl y disgwyl, yn wannach. Mae cau'r planhigyn sy'n gysylltiedig â chorona yn Rheda yn cael effaith yma ...

Darllen mwy

Mae profion dyddiol yn canfod heintiau

Yn y profion PCR dyddiol o bob tua 1.000 o weithwyr yn y ganolfan gig Hamm-Uentrop, canfu'r labordai allanol gyfanswm o 39 o achosion cadarnhaol yn ystod y pythefnos diwethaf. Mae cwmni Westfleisch wedi cael profion ar bob gweithiwr bob dydd ers yr haf diwethaf er mwyn nodi a thorri cadwyni heintiau cyn gynted â phosibl. Ers hynny, mae mwy na 150.000 o brofion wedi'u cynnal yn Hamm yn unig ...

Darllen mwy

Mae Anuga a THAIFEX-Anuga Asia yn ymuno mewn cynigion digidol

Mae Anuga eleni (Hydref 9fed-13eg) ac Asia THAIFEX-Anuga sydd newydd ei drefnu (Medi 29ain-Hydref 3ydd) mewn sefyllfa dda iawn hyd yn hyn. Er bod gan ffair fasnach fwyaf y byd ar gyfer bwyd a diodydd gyfradd ddeiliadaeth uchel ar hyn o bryd sy'n debyg i'r digwyddiad blaenorol, mae mwy na 70% o'r arddangoswyr blaenorol hefyd wedi cofrestru yn ffair fasnach F&B bwysicaf Asia. Mae'r ddwy ffair wedi'u cynllunio mewn fformat hybrid ...

Darllen mwy