sianel Newyddion

Gall byrgyr llysiau aros

Pleidleisiodd Senedd Ewrop ddydd Gwener i wrthod y “gwaharddiad byrgyr llysiau”. Byddai'r gwaharddiad wedi cyfyngu'r defnydd o dermau fel “byrgyr” a “selsig” ar gyfer cynhyrchion sy'n seiliedig ar blanhigion sydd fel arfer yn gysylltiedig â chynhyrchion cig. Fodd bynnag, mae ASEau wedi pleidleisio i wahardd defnyddio termau disgrifiadol fel “math o iogwrt” a “dewis amgen caws” ar gyfer cynhyrchion llaeth ar sail planhigion. Mae termau fel "llaeth almon" a "chaws fegan" eisoes wedi'u gwahardd yn yr Undeb Ewropeaidd ...

Darllen mwy

Mae Claus dofednod ffres yn gosod safonau ar adegau yn Corona

Mae'r cyflenwr dofednod o Westerstede yn gosod esiampl ar gyfer mwy o gyfrifoldeb a gwell amodau gwaith. Mae'r holl weithwyr a arferai gael eu cyflogi o fewn fframwaith contractau gwaith, e.e. gydag asiantaethau cyflogaeth dros dro, bellach yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y cwmni teulu o Ammerland gyda chontract parhaol ...

Darllen mwy

Siopa gyda'r Sgôr Nutri

Viele Menschen haben den Vorsatz, Lebensmittel bewusster und ausgewogener einzukaufen. Nur: Wer nimmt sich denn wirklich die dafür nötige Zeit? Rund die Hälfte der Verbraucher wendet gerade nicht einmal eine Sekunde für eine Kaufentscheidung innerhalb eines Sortiments auf...

Darllen mwy

Achos corona cyntaf yn y cigydd Reinert

"Versmold-Loxten. Yn siop y cigydd preifat Reinert yn Versmold-Loxten, profodd gweithiwr cynhyrchu yn bositif am y firws corona yr wythnos diwethaf. Cadarnhaodd Uwe Kohrs hyn ddydd Llun pan ofynnwyd iddo. Fel yr adroddodd llefarydd y cwmni hefyd, gadawyd deg cydweithiwr arall. Cwarantîn ar yr un shifft â rhagofal ... "

Darllen mwy

Argraffydd gwe uniongyrchol uniongyrchol BASELINE o MULTIVAC

Yn ail hanner 2020, lansiodd MULTIVAC gyfres newydd o argraffwyr ffilm uniongyrchol BASELINE ar gyfer yr ystod perfformiad is a chanolig o beiriannau pecynnu thermofformio. Nodweddir modelau lefel mynediad cost-effeithiol cyfres BASELINE DP 110/130 gan ddyluniad arbed gofod, priodweddau hylan gorau posibl a lefel uchel o hyblygrwydd o ran technolegau argraffu ...

Darllen mwy

Asp: Gwarantir amddiffyn anifeiliaid hefyd mewn ardaloedd cyfyngedig

Ar fenter y Gweinidog Ffederal dros Fwyd ac Amaeth, Julia Klöckner, cyflawnwyd bod opsiynau lladd bellach: Mae'r Weinyddiaeth (BMEL) wedi cwblhau'r weithdrefn sy'n ofynnol ar gyfer hyn yn y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn nid yn unig yn gwasanaethu lles anifeiliaid, ond hefyd yn rhyddhau perchnogion anifeiliaid yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt ...

Darllen mwy

Pleidleisiau'r UE ar waharddiad byrgyr llysiau ddydd Mawrth

Bydd Senedd Ewrop yn pleidleisio ar 20 Hydref 2020 ar fil a fyddai’n gwahardd gweithgynhyrchwyr rhag defnyddio termau fel “byrgyr” a “selsig” yn ogystal â thermau fel “math iogwrt” a “dewis amgen caws” ar gyfer cynhyrchion llysieuol a fegan. Mae ymwrthedd i'r gwaharddiad arfaethedig yn tyfu o ddydd i ddydd, wedi'i ategu gan ddeiseb sydd bellach wedi derbyn mwy na 150.000 o lofnodion. Bydd y ddeiseb a lansiwyd gan ProVeg yn cael ei chyflwyno i ASEau cyn y bleidlais ddydd Mawrth 20fed Hydref ...

Darllen mwy

Y nod yw cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gosod y nod iddo'i hun o sefydlu neu ddatblygu system fwyd gynaliadwy sy'n ddiogel i'r dyfodol. Mae ffermio da byw ar y ffordd i lwyddiant. Mae ystadegau FAO yn dangos, ers y 1960au, bod allyriadau da byw eisoes wedi haneru oherwydd y newid i systemau da byw mwy arbenigol ...

Darllen mwy

Mae PHW Group yn cyflwyno brand bwyd newydd wedi'i seilio ar blanhigion

Mwynhad cyfoes 100% yn seiliedig ar brotein llysiau gwerthfawr - dyma beth mae'r ystod newydd o Green Legend yn sefyll amdano. O Hydref 1af, bydd Grŵp PHW yn cynnig pum cynnyrch selsig fegan yn ogystal â chwe dewis arall o gig a physgod ar gyfer y sector ffres yn seiliedig ar blanhigion. Nod y busnes teuluol o Sacsoni Isaf yw targedu ystwythwyr sy'n troi'n ymwybodol at ddewisiadau llysiau eraill yn lle cig neu bysgod o bryd i'w gilydd.

Darllen mwy

Saethu cychwyn ar gyfer y Nutri-Score yn yr Almaen

Yn yr Almaen, o fis Tachwedd 2020, bydd yn bosibl dangos y Sgôr Nutri, cynrychiolaeth symlach, wedi'i hamlygu gan liw o ansawdd maethol bwyd, ar y label. Ar Hydref 9, 2020, cymeradwyodd y Cyngor Ffederal ordinhad o'r llywodraeth ffederal a fydd yn galluogi cwmnïau bwyd i ddefnyddio'r Sgôr Nutri mewn modd sy'n ddiogel yn gyfreithiol yn y dyfodol ...

Darllen mwy

Golau gwyrdd ar gyfer ailddechrau gweithrediadau yn Sögel

Y golau gwyrdd ar gyfer parhau i weithredu'r safle Weidemark yn Sögel: Ar ôl trafodaethau dwys a da gydag ardal Emsland, derbyniodd a derbyniodd yr awdurdod y cysyniad hylendid a gyflwynwyd ddydd Sul. Mae hyn yn golygu y gellir ailddechrau gweithio ar y safle ddydd Llun ...

Darllen mwy