sianel Newyddion

Über 50 Mitarbeiter im Zerlegebetrieb mit COVID19 infiziert

Im Zerlegebetrieb Boeser Frischfleisch GmbH aus Frechen (Nordrhein-Westfalen) wurden über 50 Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert, die Produktion wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vorübergehend eingestellt, um den Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen...

Darllen mwy

Mae gan dîm masnach y cigydd cenedlaethol 21.400 o gefnogwyr

Cwblhawyd y ddeiseb ar-lein a gychwynnwyd gan y tîm cigyddiaeth cenedlaethol ar Nos Galan. Daeth yr ymgyrch o hyd i oddeutu 21.400 o gefnogwyr i gyd. Mae hyn yn caniatáu rhoi pwyslais ychwanegol ar ofynion gwleidyddol masnach y cigydd. Prif alw'r ddeiseb oedd triniaeth deg o fasnach y cigydd mewn perthynas â strwythurau diwydiannol. Gan ddefnyddio enghreifftiau penodol, gwnaed yn glir bod y grefft dan anfantais mewn rhai meysydd oherwydd gofynion cyfreithiol. Rhaid newid hynny ...

Darllen mwy

Mae MULTIVAC yn dathlu ei ben-blwydd yn 60 oed

021 feiert MULTIVAC sein 60-jähriges Bestehen – und nimmt dies zum Anlass, um Kunden umfassend über aktuelle Markttrends und Innovationen zu informieren. Mit dem MULTIVAC Summit 2021 initiiert der Verpackungsspezialist eine neue Veranstaltungsreihe rund um das Verarbeiten und Verpacken von Lebensmitteln, die sowohl Präsenzveranstaltungen als auch virtuelle Konzepte umfasst...

Darllen mwy

Mae Bizerba yn buddsoddi mewn digideiddio a lleoliad ychwanegol

Mae sicrhau'r dyfodol yn brif flaenoriaeth i'r darparwr technoleg a datrysiad teuluol Bizerba. Ar ôl moderneiddio lleoliadau'r Almaen, mae'r cwmni canolig o dde'r Almaen bellach yn buddsoddi'n drymach mewn digideiddio a lleoliad newydd yn Nwyrain Ewrop ...

Darllen mwy

Twymyn moch Affrica: Mae digwyddiadau yn Brandenburg a Sacsoni yn parhau i fod yn ddeinamig

Ers i dwymyn y moch Affricanaidd (ASF) ddigwydd ym mhoblogaeth baeddod gwyllt taleithiau ffederal Brandenburg a Sacsoni, mae llawer o gynorthwywyr eraill wedi bod yn gweithio’n ddiflino yn ychwanegol at weithwyr yr awdurdodau cyfrifol - hyd yn oed dros y gwyliau. Gan gynnwys y sefydliad rhyddhad technegol a'r lluoedd arfog. Maent yn cefnogi'r chwilio am anifeiliaid sâl neu farw yn yr ardaloedd cyfyngu yr effeithir arnynt

Darllen mwy

Cymhariaeth maethol Nutri-Score

Yn ddiweddar, mae logo newydd wedi'i addurno ar fwy a mwy o ddeunydd pacio bwyd: y Sgôr Nutri. Mae'n label ychwanegol ar gyfer cymhariaeth gyflym o ansawdd maethol bwyd. Yn dilyn yr ABC, mae bwydydd ag ansawdd maethol cymharol dda yn derbyn gradd A gyda chefndir gwyrdd ...

Darllen mwy

Mae Bioland yn troi'n 50

Mae'r hyn a ddechreuodd ym 1971 gyda phedwar teulu ffermio wedi datblygu i fod yn gymdeithas ffermio organig fwyaf yr Almaen: Bioland. Eleni mae'r gymdeithas, lle mae tua 10.000 o gwmnïau bellach wedi dod at ei gilydd, yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 oed ...

Darllen mwy

Rheolau llymach ar gyfer lladd-dai

Ers Ionawr 1, 2021, mae rheolau llymach a deddfau newydd wedi bod mewn grym yn y diwydiant cig - ar unwaith, efallai na fydd gweithwyr bellach yn cael eu cyflogi gan bartneriaid contract gwasanaeth fel y'u gelwir, ac mae gwaith dros dro hefyd i'w ddileu o Ebrill 01.04.2021, XNUMX. O hyn ymlaen, rhaid i'r holl weithwyr gael eu cyflogi'n barhaol yn fewnol ...

Darllen mwy