sianel Newyddion

Mae Handtmann yn cynnig atebion unigol

Pan fydd datrysiadau safonol yn cyrraedd eu terfynau, mae'n bryd dod o hyd i ddulliau unigol. Mae datrysiadau system Handtmann yn dechnegol aeddfed, wedi eu profi a'u profi dros nifer o flynyddoedd a gellir eu defnyddio'n hyblyg. Fodd bynnag, mae rhai gofynion cwsmeriaid yn gofyn am atebion unigol. Yn yr ystyr o “Fy syniad. Fy ateb", bydd Handtmann yn canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar geisiadau cwsmeriaid penodol o 2022 ...

Darllen mwy

Nifer fawr o gofrestriadau ar gyfer yr IFFA

Mae poblogrwydd y diwydiant ar gyfer IFFA 2022 yn parhau i fod yn uchel. Mae nifer y cwmnïau arddangos a'r gofod a feddiannir yn seiliedig ar werthoedd y digwyddiad blaenorol yn 2019. Gyda chysyniad amddiffyn a hylendid profedig, mae Messe Frankfurt yn cynnig fframwaith diogel i bob cyfranogwr ar gyfer cyfarfyddiadau personol ...

Darllen mwy

Mae INTERGASTRA wedi'i ganslo

Pe bai'r rhai sy'n gyfrifol am INTERGASTRA, y ffair fasnach flaenllaw ar gyfer y diwydiant gwestai ac arlwyo, yn sicr ychydig wythnosau yn ôl y gallai'r ffair fasnach ddigwydd fis Chwefror nesaf, mae'r sefyllfa bellach yn edrych yn wahanol: Ar hyn o bryd, mae INTERGASTRA / GELATISSIMO 2022 wedi'i hamserlennu i yn digwydd ym mis Chwefror yn annhebygol o gael ei gymeradwyo ...

Darllen mwy

Ni fydd yn gweithio heb dreth cig

Ar ôl ymchwiliadau gan Franziska Funke a'r Athro Dr. Linus Mattauch, nid yw'r pris cig yn adlewyrchu'r llygredd amgylcheddol a achosir gan ffermio da byw ledled y byd. Mae cig yn rhy rhad, yn ôl gwyddonwyr yr adran “Defnydd Cynaliadwy o Adnoddau Naturiol” yn TU Berlin...

Darllen mwy

Diwedd y contractau gwaith, mae Tönnies yn cymryd stoc

Yn union flwyddyn ar ôl diwedd y contractau gwasanaeth yn y diwydiant cig, cymerodd grŵp Tönnies stoc. Yn ôl hyn, mae 15 o weithwyr yn yr Almaen wedi'u cyflogi'n uniongyrchol yn eu perthnasoedd cyflogaeth eu hunain yn ystod y 8.500 mis diwethaf ...

Darllen mwy

Y diwydiant dofednod yn gweld blwyddyn benderfynu ar gyfer trosi ffermio da byw

Mae diwydiant dofednod yr Almaen yn galw ar y Ampel-Coalition sy’n rheoli i osod y cwrs cywir cyn gynted â phosibl fel bod gan geidwaid da byw ragolygon hyfyw ar gyfer y dyfodol yn yr Almaen: “2022 yw’r flwyddyn benderfynu ar gyfer hwsmonaeth da byw yn y wlad hon er mwyn sicrhau mwy o les anifeiliaid. o dan amodau fframwaith dibynadwy ...

Darllen mwy

Math o labelu hwsmonaeth nawr hefyd ar laeth a chynnyrch llaeth

O fis Ionawr 2022, bydd defnyddwyr nid yn unig yn gallu dod o hyd i'r label ffurf tai pedwar cam adnabyddus ar gig a chynhyrchion cig, yn ôl yr arfer, ond hefyd ar laeth a chynhyrchion llaeth. Wrth siopa, gall defnyddwyr wedyn weld yn fras pa mor uchel yw lefel lles anifeiliaid o ran cadw'r gwartheg godro y maent yn prynu eu cynhyrchion ...

Darllen mwy

Isafswm cyflog o € 11 yn y diwydiant cig

Yn ystod haf y llynedd, cytunodd y partïon bargeinio yn y diwydiant cig ar gytundeb ar y cyd. Fel y cyhoeddwyd yn y Ffederal Gazette ar Ragfyr 30ain, datganodd y Weinyddiaeth Lafur Ffederal fod y cytundeb ar y cyd newydd yn rhwymol yn gyffredinol. Tra mai'r isafswm cyflog yn 2021 oedd € 10,80 yr awr, bydd isafswm cyflog o € 01.01.2022 yn berthnasol o 11/XNUMX/XNUMX ...

Darllen mwy

Bizerba yn ehangu bwrdd

Mae datblygiad cyfredol y cwmni technoleg Bizerba yn foddhaol ym mhob ffordd. Mae'r cwmni ar lwybr twf cadarn a bydd yn mynd ar drywydd hyn yn gyson er budd yr holl randdeiliaid. Mae Bizerba bellach yn bresennol mewn 120 o wledydd, mae ganddo 40 o is-gwmnïau a sawl safle cynhyrchu ledled y byd, mae'n cyflogi tua 4.500 o bobl ac yn cynhyrchu tua 800 miliwn ewro yn y Flwyddyn werthu. ...

Darllen mwy

Rewe yn ennill pwff hufen euraidd 2021

Mae Rewe yn derbyn y pwff hufen euraidd negyddol: Mewn pleidlais ar-lein gan wyliadwriaeth y sefydliad defnyddwyr, pleidleisiodd tua 28 y cant o'r mwy na 63.000 o gyfranogwyr: y ffiled fron cyw iâr o frand Rewe ei hun Wilhelm Brandenburg, sy'n cael ei hysbysebu fel "niwtral yn yr hinsawdd", fel celwydd hysbysebu pres y flwyddyn ...

Darllen mwy

Angen atebion gwleidyddol

Mae Cymdeithas Ffermwyr yr Almaen (DBV), Cymdeithas Ganolog Diwydiant Dofednod yr Almaen (ZDG), Cymdeithas Raiffeisen yr Almaen (DRV), y manwerthwyr bwyd sy'n ymwneud â'r Fenter Lles Anifeiliaid a'r Fenter Lles Anifeiliaid (ITW) yn mynd i'r afael â'r ffederal newydd. llywodraeth. Mae'r sefydliadau'n galw am ateb gwleidyddol cynaliadwy i'r nodau sy'n gwrthdaro rhwng diogelu'r hinsawdd, rheoli llygredd a lles anifeiliaid trwy ymrwymiad clir a chynaliadwy gan wleidyddion i les anifeiliaid ...

Darllen mwy