sianel Newyddion

Mae Weber yn buddsoddi mewn cyfleuster cynhyrchu o'r radd flaenaf

Mae buddsoddiadau yn rhan o fywyd bob dydd yn Weber Maschinenbau. Mae'r cwmni bob amser wedi buddsoddi mewn technoleg cynhyrchu o'r radd flaenaf ac, yn anad dim, mewn awtomeiddio. Cyflwynwyd buddsoddiad arbennig o drawiadol a'i urddo'n seremonïol ar safle Neubrandenburg ym mis Awst: cyfleuster gweithgynhyrchu metel dalen newydd ...

Mae gwyddonwyr a Tönnies yn galw am newidiadau i'r rheolau syfrdanol

Eine außergewöhnliche Allianz von Wissenschaft, NGOs und dem Unternehmen Tönnies fordert die Politik zum Handeln auf, um den Tierschutz bei der Betäubung und beim Schlachten von Nutztieren weiter zu erhöhen. Es sei dringend erforderlich, die CO2-Betäubung einer kritischen Prüfung zu unterziehen, die Elektrobetäubung den aktuellen Erkenntnissen anzupassen und die Genehmigungsverfahren für weitere Forschungsprojekte zu beschleunigen...

Poblogrwydd mawr yn Anuga 2021

Cyfranogiad cryf gan fwy na 4.000 o arddangoswyr o 94 o wledydd - ymrwymiad clir y diwydiant i ffair fasnach flaenllaw'r byd ar gyfer bwyd a diodydd. Gydag Anuga, bydd y ffair fasnach fwyaf o ran nifer yr arddangoswyr a deiliadaeth gofod yn cychwyn yn y modd rheolaidd ar Hydref 9fed ar safle Koelnmesse ...

Mae Clemens Tönnies yn galw am "gynllun ar gyfer y dyfodol yn lle dileu bonws"

Yn yr uwchgynhadledd gig heddiw gyda'r Gweinidog Amaeth Ffederal Julia Klöckner, mae'r entrepreneur Clemens Tönnies yn sefyll y tu ôl i'r cynhyrchwyr amaethyddol: "Mae'r gadwyn gynhyrchu gyfan, o'r ffermwr hwch a'r tewhau i'r lladd-dy a'r prosesydd cig, wedi bod yn gwneud colledion ariannol ers misoedd ...

AVO - yn agos at y cwsmer am 100 mlynedd

Ym mlwyddyn pen-blwydd arbenigwyr sbeis Belmer, gall cwsmeriaid edrych ymlaen at nifer o ddatblygiadau arloesol mewn cynhyrchion cig a selsig gan AVO. Gellir gweld pynciau tueddiad fel protein uchel, cynhyrchion fegan neu ddychwelyd i goginio cartref clasurol yn rhaglen SÜFFA ac maent ar gael yn yr ansawdd arferol ar gyfer cynhyrchu artisanal a diwydiannol.

Blas da yw'r prif reswm dros fwyta cig

Mae cig yn dal i fod yn un o'r bwydydd mwyaf poblogaidd yn yr Almaen. Mae arolwg cynrychioliadol gan Focus Meat wedi dangos mai'r prif resymau am hyn ymhlith defnyddwyr benywaidd a gwrywaidd yw'r blas da a'r cyflenwad cytbwys o faetholion angenrheidiol ...