sianel Newyddion

Rhagolygon da ar gyfer Anuga 2019

Mae ffair fasnach flaenllaw'r byd ar gyfer bwyd a diodydd yn dathlu pen-blwydd 100. Yn gyfan gwbl, bydd tua arddangoswyr 7.500 o fwy na gwledydd 100 yn dod i Cologne ar gyfer Anuga eleni ...

Darllen mwy

Lleihau gwastraff bwyd

Mae cryfhau'r gwerthfawrogiad am ein bwyd wedi bod yn un o dasgau'r Weinyddiaeth Ffederal Bwyd ac Amaeth (BMEL) ers blynyddoedd lawer ac mae'n bryder mawr i'n Gweinidog Ffederal ...

Darllen mwy

Ham y Goedwig Ddu gyda llai o halen

Dim ond yn y Goedwig Ddu y gellir cynhyrchu ham Coedwig Ddu, yn ôl manylebau'r Schutzverband Schwarzwälder Schinken. Mae'r cynhyrchiad yn digwydd mewn egwyddor fel cyn 100 mlynedd, o'r traddodiad o ladd tŷ gwerinol. Mae'r deunydd crai, coes ôl y mochyn, yn pwyso 11 cilogram ar gyfartaledd ac mae'n gyfrifol am ansawdd y cynnyrch terfynol. Mae'r clybiau'n dod i lawer mwy na 90 y cant o'r Almaen ...

Darllen mwy

Trenau Multivac

Boed mecaneg peiriannu, clercod gwyddoniaeth gyfrifiadurol, gweithredwyr peiriannau a phlanhigion, peirianwyr mecatroneg neu ddylunwyr cynnyrch technegol: mae MULTIVAC yn cynnig cynnig hyfforddi cymwysedig a safbwyntiau proffesiynol amrywiol i weithwyr proffesiynol ifanc ...

Darllen mwy

Cyhoeddi Gwobr Cyfryngau Bernd Tönnies

Mae ymchwil di-elw Tönnies yn dyfarnu Gwobr Cyfryngau Bernd Tönnies am y pumed tro. Dyfernir y wobr am weithiau newyddiadurol ym meysydd print, teledu, radio ac ar-lein ...

Darllen mwy