sianel Newyddion

Mwynhad cig ymwybodol: Kaufland yn cyflwyno "trysorau"

Neckarsulm, 20. September 2018. Qualität trifft Verantwortung - ab sofort bietet Kaufland seinen Kunden unter dem Namen „Wertschätze“ eine Vielzahl erstklassiger Fleischprodukte an der Frischetheke an und bedient damit die steigende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugten Lebensmitteln...

Darllen mwy

Stalininbrüche i'w gosbi gan weithredwyr hawliau anifeiliaid

Berlin, 18. Medi 2018. Cymdeithas Ganolog ZDG Diwydiant Dofednod yr Almaen e. V. penderfyniad presennol Llys Rhanbarthol Uwch Stuttgart, yn ôl pa un y mae cofnod o weithredwyr hawliau anifeiliaid i dŷ twrci fel troseddwr yn parhau i gael ei gosbi ...

Darllen mwy

Cystadleuaeth dosbarth ysgol DLG ar gyfer masnach y cigydd

(DLG). Erbyn hyn, mae gan ysgolion proffesiynol, proffesiynol a masnachol y fasnach cigyddiaeth gyfle i gofrestru eu cynhyrchion yng nghystadleuaeth dosbarth yr DLG (Cymdeithas Amaethyddol Almaeneg). Y dosbarth proffesiynol gorau sy'n gwobrwyo gwobr o 1.500 Euro. Y dyddiad cau cofrestru yw'r 8. Hydref 2018 ...

Darllen mwy

Mae cigydd yn cwrdd â chelf

Mae'r cigyddion bellach yn rhan o'r olygfa gelf. Bydd hynny'n sioc! Bwyd trwm ar adegau o wallgofrwydd llysieuol. Ar archwiliad agosach, mae'n syndod mawr sut mae gweithgaredd proffesiwn yn cael ei adlewyrchu yng ngwaith artistiaid gweledol o'r hen amser hyd heddiw ...

Darllen mwy

ZENTRAG-AFMO-Warenbörse yn Mainz

Frankfurt / Mainz. - Mae cydweithredol canolog y diwydiant cig Ewropeaidd, ZENTRAG eG, yn trefnu ei farchnad nwyddau traddodiadol yn "Rheingoldhalle" Mainz ddydd Sadwrn, 29.9. 2018, am y tro cyntaf mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfanwerthwr Cynhyrchion Llaeth Am Ddim, AFMO eG ...

Darllen mwy

Daw'r cogydd teledu Timo Hinkelmann yn dystlythyr newydd i WIESENHOF

Rechterfeld, Medi 2018. Diolch i Timo Hinkelmann, mae smithy cyw iâr WIESENHOF ar gael ar gyfer adenydd cili oren: ffrwyth-boeth neu farinâd barbeciw godidog ar gyfer y barbeciw gyfan. Mae'r cogydd teledu adnabyddus wedi bod yn creu prydau soffistigedig yn unig ar gyfer WIESENHOF ers mis Gorffennaf ...

Darllen mwy

Monitro iechyd anifeiliaid systematig

Yn yr Almaen, nid oes mochyn, dofednod na chig eidion yn cael eu lladd heb i'r organau gael eu harchwilio gan filfeddyg swyddogol ar ôl eu lladd. Yn y system QS, mae'r casgliad, dogfennaeth ac adborth canfyddiadau organau wedi bod yn offeryn pwysig ers amser maith ar gyfer asesu iechyd anifeiliaid ac felly'n gwneud cyfraniad pendant at ddiogelwch bwyd ...

Darllen mwy

Diwrnod agored yn Weber Maschinenbau

Breidenbach, yr Almaen, 12. Medi 2018. Er gwaethaf y tywydd ardderchog ar ddiwedd dydd Sadwrn yr haf hwn, roedd yn ymddangos fel pe bai'r cwblwlad gyfan wedi mynd i ardal ddiwydiannol Breidenbach ...

Darllen mwy

Marinâd premiwm newydd "MariTop Black Aged Pepper"

Datblygwyd Avo marinad cyflawn newydd yn y segment premiwm ar sail pupur eplesu. O greadigaethau seiliedig ar sbeisys eplesu, gan fod y Pupur Du Aged llwyddiant marinâd LAFINESS, yr arbenigwyr blas o Belm hyd i blas yng ngwir ystyr y gair ...

Darllen mwy

X