Müller-Fleisch: Tidak dijangkiti

Ujian siri di kalangan pekerja syarikat Birkenfeld Müller-Fleisch, yang dijadwalkan sesuai dengan ketetapan negara, belum menghasilkan kes Corona (baru) positif, menurut pesan dari syarikat itu. Sejak awal bulan Julai, Müller-Fleisch telah melakukan ujian Covid-19 pada semua pekerja dua kali seminggu sesuai dengan kehendak pemerintah negeri; Itu bermaksud sekitar 1500 ujian setiap minggu. Syarikat menanggung kos penuh.

Sumber dan maklumat lanjut

Müller-Fleisch dikuarantin sepenuhnya