nyhetskanal

Medvetet köttnöje: Kaufland presenterar "skatter"

Neckarsulm, 20. September 2018. Qualität trifft Verantwortung - ab sofort bietet Kaufland seinen Kunden unter dem Namen „Wertschätze“ eine Vielzahl erstklassiger Fleischprodukte an der Frischetheke an und bedient damit die steigende Nachfrage nach verantwortungsvoll erzeugten Lebensmitteln...

Läs mer

Stalininbrüche straffas av djurrättsaktivister

Berlin, 18. September 2018. ZDG-centralföreningen för den tyska fjäderfäindustrin e. V. Det nuvarande beslutet från Högre regionala domstolen i Stuttgart, enligt vilket djurskyddsaktivisters inträde i ett kalkonhus som intrång är fortfarande straffbart ...

Läs mer

DLG skolkonkurrens för slakthandeln

(DLG). Professionella, professionella och kommersiella skolor i slakterihandeln har nu möjlighet att registrera sina produkter vid DLG: s skolkonkurrens. Den bästa professionella klassen vinkar ett pris av 1.500 Euro. Registreringsfristen är 8. Oktober 2018 ...

Läs mer

Slaktare möter konst

Slaktarna är nu inblandade i konstscenen. Det kommer att bli en chock! Tung mat i tider av veggie galenskap. Vid närmare granskning är det en stor överraskning hur verksamheten i ett yrke återspeglas i verk av visuella konstnärer från antiken till nutiden ...

Läs mer

ZENTRAG-AFMO-Warenbörse i Mainz

Frankfurt / Mainz. - Det centrala kooperativet i den europeiska köttindustrin, ZENTRAG eG, organiserar sin traditionella råvarumarknad i Mainzs "Rheingoldhalle" på lördagen 29.9. 2018, för första gången i samarbete med Association of Free Meat Products Wholesale, AFMO eG ...

Läs mer

Systematisk djurhälsoövervakning

I Tyskland slaktas ingen gris, fjäderfä eller nötkött utan att dess organ undersöks av en officiell veterinär efter slakt. I QS-systemet har insamling, dokumentation och återkoppling av orgelfynd länge varit ett viktigt verktyg för att bedöma djurs hälsa och därmed ett avgörande bidrag till livsmedelssäkerheten ...

Läs mer

Öppet dag på Weber Maschinenbau

Breidenbach, Tyskland, 12. September 2018. Trots det fantastiska vädret på denna sensommars lördag verkade det som om hela inlandet hade gått till industriområdet Breidenbach ...

Läs mer

X