Impormasyon tungkol sa kalusugan at kaligtasan para sa mga bagong empleyado

Mannheim (bgn) - Ang BG Food and Hospitality (BGN) kamakailan ay naglathala ng isang impormasyon sa kalusugan at kaligtasan na "Bago sa kumpanya - impormasyon para sa mga batang propesyonal at mga trainees".

Ang brosyur ay inilaan para sa lahat ng mga bagong empleyado, apprentices, pansamantalang manggagawa, interns at seasonal workers. Ipinaliliwanag nito sa mga bagong dating sa kumpanya ang kanilang mga tungkulin at mga karapatan sa kaligtasan at kalusugan ng trabaho at dapat na maging pamilyar sa kanila nang may ligtas at nakakamalay na gawain. Ito ay mula sa A para magamit sa G para sa mga mapanganib na sangkap sa V para sa pag-uugali pagkatapos ng isang aksidente.

Ang bagong polyeto ay isang panimula sa kaligtasan sa trabaho. Ang pagbibigay ng kaligtasan ng mga bagong empleyado ay hindi pinapalitan sila.

I-download ang ASi 0.70: www.bgn.de

http://www.bgn-fleischwirtschaft.de/